"; echo ""; echo "".$v[usrname]." - Navigation"; echo $v[javacb]; // Java Script Framesteuerung echo $v[crlf]."".$v[crlf]; echo ""; $h1=trim($v[bg_navi]); if (strlen($h1) > 0){$h1=" background=".$v[dq]."../".$v[upload01].$h1.$v[dq];}else{$h1="bgcolor=".$v[dq].$v[farbe_system].$v[dq];} echo ""; // cookie prüfen begin $a1=trim(db_read("../".$v[runtdb01],1,"inhalt")); // SID $a2=trim(db_read("../".$v[runtdb01],1,"option")); // Name aus der Anmeldung $a3=trim($_COOKIE['cook_004']); // Name aus dem Cookie /// $link="admin.php?sid=".$a1; if ($a1 == "abgemeldet") { $a1=""; } // cookie prüfen end // News-Block 1 anzeigen begin $v[sitenr]="50"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; if (strtoupper($v[showrtime]) == "YES") {$rtime1=microtime();} // Zeit vor Retrival db_vnews("../".$v[newsdb01], strval(intval($v[size_navispace])+intval($v[size_navimenu])), "50", "1", "4", "", "", "", ""); if (strtoupper($v[showrtime]) == "YES") {$rtime2=microtime();echo "
retrieve Block 1 in ".rtime($rtime1,$rtime2)." sec";} // Zeit nach Retrival echo "
"; // News-Block 1 anzeigen end // News-Block 2 (Navigation) anzeigen begin $v[sitenr]="50"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; if (strtoupper($v[showrtime]) == "YES") {$rtime1=microtime();} // Zeit vor Retrival db_vnews("../".$v[newsdb01],strval(intval($v[size_navispace])+intval($v[size_navimenu])), "50", "2", "4", "", "", $ebenen, ""); // Vers. 20101117 if ($a2 == $a3 and strlen($a1) > 5 ) // Admin-Link anzeigen !! { echo ""; echo "
"; echo ""; echo "Administration
"; } if (strtoupper($v[showrtime]) == "YES") {$rtime2=microtime();echo "
retrieve Block 2 in ".rtime($rtime1,$rtime2)." sec";} // Zeit nach Retrival echo "
"; // News-Block 2 anzeigen end // News-Block 3 anzeigen begin $v[sitenr]="50"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; if (strtoupper($v[showrtime]) == "YES") {$rtime1=microtime();} // Zeit vor Retrival db_vnews("../".$v[newsdb01],strval(intval($v[size_navispace])+intval($v[size_navimenu])), "50", "3", "4", "", "", "", ""); if (strtoupper($v[showrtime]) == "YES") {$rtime2=microtime();echo "
retrieve Block 3 in ".rtime($rtime1,$rtime2)." sec";} // Zeit nach Retrival echo "
"; // News-Block 3 anzeigen end echo ""; ?>